Dark versionDefault version

Av. Mesut Can TARIM

Avukat | Adli Bilirkişi

Avatar

Av. Mesut Can TARIM

Avukat | Adli Bilirkişi

Özet Bilgi

mesut-can-tarim-profile-homepage (1)

Av. Mesut Can TARIM

Avukat | Adli Bilirkişi

MCT hukuk & Danışmanlık şirketinde kurucu avukat olan Mesut Can TARIM 8 Nisan 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Antalya /Alanya’da, ortaokul ve Lise dönemini ise İstanbul ve Kars İlinde tamamlamıştır.

2007 yılında İMKB Akyaka lisesini bitiren TARIM 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet bölümünü, 2012 yalında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünü, 2016 yılında ise Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünü tamamlamıştır. İş hayatına hukuk bürolarında başlamış aynı zamanda babası olan avukat Subutay TARIM’ın tecrübelerinden yararlanmıştır.

2011 yılında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne memur olarak atanmış sırasıyla Aile ve Sosyal Politikalarda Satın alma Memuru, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünde Memur, Tüketici Hakem Heyetinde de raportörlük yapmıştır. Aynı zamanda gayrimenkul emlak danışmanı olan TARIM Tüketici hukuku ve Kamu İhale hukuku üzerine ihtisas yapmış akademik eğitimlerini ve uygulamalarını eş zamanlı gerçekleştirmiştir.

Tecrübesi ve iş deneyimi ile müvekkillerine hukuki danışmanlık yapmakta ve hukuk camiasındaki güncel gelişmeleri takip etmektedir.  MCT hukuk & danışmanlığın sağladığı hizmetlerde alanında uzman akademisyenlerle istişareli bir şekilde çalışma gerçekleştirmektedir. Gümrük hizmetleri, lojistik ve dış ticaret alanlarında firmalara idari ve hukuki destek sağlamakta aynı zamanda da avukatlık mesleği ile beraber iktisat/ekonometri/hesap alanlarında adli bilirkişilik yapmaktadır.

Öz Geçmiş

Öz Geçmiş

Eğitim Bilgileri
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk

29.06.2016

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

Kamu Yönetimi

04.06.2012

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Adalet Yüksekokulu

28.06.2010

Çalışma Geçmişi
Serbest Avukatlık

Serbest Avukatlık / Adli Bilirkişilik

Eylül-2017

Türkiye Barolar Birliği

Avukatlık Stajı

Ağustos 2016 – Eylül 2017

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Satın Alma Memuru

Nisan 2012 – Nisan 2016

Kurum ve Kuruluş Satın Alma İşlemleri, İhale Ödenek Takibi ve     Ödemeleri, Yatırımları ile ilgili takip ve yazışmalar,     Taşınırlar, İhale Tahakkuk İşlemleri, KİK ( Kamu İhale          Kurumu) kararları takibi, Açık İhale Usulü, Belli     İstekliler          Arasında İhale Usulü, Pazarlık Usulü, Doğrudan Teminler, EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu) Sistemi Kullanımı

Tüketici Hakem Heyeti

Raportör

Nisan 2013 - Şubat 2016

Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi ve ön görüşmeler, Tüketici Hakem    Heyetlerine başvuruların alınması, başvurulara ilişkin gerekli       yazışmaların yapılması ve başvuruya ilişkin dosya hazırlanması,  toplantıya ilişkin gerekli yazışmaların yapılması, toplantılarda hazır bulunulması ve toplantı tutanaklarının hazırlanması Hakem Heyeti Başkan ve üyelerin ve diğer kamu personellerine ödenecek huzur hakkı ücretlerine ilişkin ödemeleri yapılması, Hakem Heyeti        Ödenek demirbaş gibi mali işlemlerin yapılması

Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü

Memur

Nisan 2013 - Şubat 2016

Maaş Mutemetliği, Avans Mutemetliği, Emekli Kesenekleri İşlemleri,      Bakanlıkla ilgili Yazışmalar, Satın alma İşlemleri, Ahilik İşlemleri,        Ticaret Şube İşlemleri

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü SHÇEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mart 2011 - Nisan 2012

Kuruluş Satın Alma İşlemlerinin Yürütülmesi, Bütçe defteri, tutulması,         İl Müdürlüğü Avans Mutemetliği, karar defteri, Satın Alma Tahakkuk evrakları Hazırlamak

AVD HUKUK ( Avukat & Arabulucu Osman AKSU)

Av. Kâtibi

Mayıs 2009 – Haziran 2010

İcra takip işlemleri, dosyalama ve arşiv, farklı illerde haciz işlemleri, Call Center, işlemleri,  – Hukuk Bürosu İşlemleri

Bilgisayar Programları
Microsoft Office
90%
Microsoft Excel
80%
Adli Bilişim Araçları
85%
Sertifikalar
TBB-TÜRAVAK-BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Tüketici Hukuku Sertifikası

TÜRMOB

Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası

Gayrimenkul ve Emlak Danışmanlığı Sertifikası

Sertifika

Naatüre Akademi

Dış Ticaret Hizmetleri – Gümrük Hizmetleri – Lojistik Hizmetleri Eğitimi Sertifikası

Başkent Üniversitesi

Kamu İhale Mevzuatı Sertifikası

Uludağ Üniversitesi

Adli Bilişim Sertifikası - BASIC FORENSIC INFORMATION EDUCATION

Başken Üniversitesi

Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Bilirkişi Hesaplaması

Adli Bilişim Sertifikası

Basic Forensic Information Education

Seminerler & Kurslar
Satın Alma İşlemleri Hizmet İçi Eğitim Programı
İktisat Fakültesi–Kamu Yönetimi–Onur Belgesi
Mali İşlemler İçerikli Hizmet içi Eğitim Programı
Kurgusal Duruşma Yarışması, Bölge Birinciliği
TÜRMOB Bilirkişilik Temel Eğitimi
MEB - Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı Sertifikası
Türavak – Tüketici Hukuku Sertifikası
Nature Akademi Dış Ticaret – Gümrük – Lojistik Hizmetleri
Başkent Üniversitesi – Kamu İhale Sertifikası
İşler

Hizmet İçi Eğitim

      5018 Sayılı Kanun, Bütçenin Hazırlanması ve E – Bütçe Sistemi ve Bütçenin Uygulama Esasları, Kamu Bilgi Sistemi, Kamu Zararları ve Tahsil Süreçleri, Açık İhale Usulü Taşınır Mal Yönetmeliği, Satın Alma Yönetmeliği Çalıştayı (EKAP) Elektronik Kamu Alımları Platformu )

Alanlar
Bilirkişilik

Faiz Hesaplamaları

Tüketici Dosyaları

İş Hukuku Hesaplamaları

Adli Bilişim

İletişim

İletişim

Dosyalar

Dosyalar